เลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2554 เดิมเปิดวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเวปไซค์

Welcome to Sarasas Witaed Minburi School

     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี เป็นโรงเรียนลำดับที่ 23 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ซึ่งเข้ามาบริหารงานต่อจากโรงเรียนสากลพัฒนา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551
โดย นายพิบูลย์ ยงค์กมล ในนามบริษัทแสงเงินพัฒนาการจำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 13 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบเขตมีนบุรี กรุงเทพ 10150 เปิดดำเนินการสอนหลักสูตร
สองภาษาและสามัญ มีจำนวนห้องเรียน 18 ห้อง นักเรียนแผนกสามัญจำนวน 201 คน แผนกสองภาษา 169 คน รวมทั้งสิ้น 370 คน ครูไทย 48 คน ครูต่างชาติ 12 คน       
       เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารสูง 6 ชั้น เพื่อเปิดใช้ในปีการศึกษา   2552  โดยเปิดทำการสอนทั้งสองภาษาและสามัญตั้งแต่เตรียม
อนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนห้องเรียน 30 ห้อง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  825  คน
ครูไทย 68 คน    ครูต่างชาติ 22 คน

               >>> ทำไม?? ถึงเลือกเรียนที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี <<<